Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jest firmą franchisingową funkcjonującą od 1998 roku.

    Naszym Klientom oferujemy cały szereg usług z zakresu doradztwa i szkoleń oraz rzeczoznawstwa.

    Sferą naszych zainteresowań jest głównie tematyka związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz maszynami i urządzeniami technicznymi. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy stałą i doraźną obsługę firm. W ramach obsługi wykonujemy wszystkie zadania przypisane służbie bhp. 4-osobowa załoga Ośrodka to specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. W działalności szkoleniowej i rzeczoznawczej udzielają się również wysokowykwalifikowani specjaliści współpracujący z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP. Jesteśmy dyspozycyjni przez całą dobę i otwarci na rozwiązanie każdego problemu wiążącego się z naszą działalnością. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.

    POZNAJ NAS

    Nasz dorobek zawodowy i doświadczenie spełnią Twoje wszystkie wymagania.
    Anna Badowska
    Anna BadowskaSpecjalista
    Specjalista ds. szkolenia i administracji. W ODKiR SIMP od 1.01.2008 r.
    Kazimierz Kokowski
    Kazimierz KokowskiWłaściciel
    Główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, były inspektor pracy. Rzeczoznawca SIMP w specjalności „systemy BHP i ochrony środowiska”. Ekspert SIMP ds. europejskiej harmonizacji technicznej.
    Maciej Kozera
    Maciej KozeraGłówny Specjalista
    Główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Instruktor – wykładowca na kursach kierowców wózków jezdniowych. W ODKiR SIMP od 3.07.2006 r.
    Copyright © 2018 l odkirsimp.pl. All rights reserved.