Ośrodek Doskonalenia Kadr
i Rzeczoznawstwa SIMP

KAZIMIERZ KOKOWSKI

Kompleksowa obsługa BHP i PPoż.


Realizujemy szkolenia okresowe i wstępne z zakresu BHP, PPoż i Pierwszej Pomocy dla wszystkich grup pracowników

 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
 • pracowników inżynieryjno-technicznych;
 • pracowników administracyjno-biurowych i innych;
 • pracowników na stanowiskach robotniczych.

Zobacz bieżące terminy szkoleń


Prowadzimy również kursy zwodowe:

 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi
 • Obsługa wózków jezdniowych

Szkolenia z zakresu organizacji pracy na wysokościach i doboru sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

Doradztwo BHP i PPoż


 • Przeprowadzanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.
 • Konsultacje w zakresie opracowywanych instrukcji stanowiskowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.
 • Opracowywanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).
 • Przeglądy warunków pracy.
 • Szkolenia z zakresu ochrony ppoż.
 • Doradztwo w zakresie bhp i ppoż.
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Szkolenia w zakresie ewakuacji pracowników.

RZECZOZNAWSTWO


 • Ekspertyzy techniczne.
 • Opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń.
 • Wyceny maszyn i urządzeń.
 • Ocena minimalnych wymagań maszyn i urządzeń.
 • Ocena zasadniczych wymagań maszyn i urządzeń.
 • Oceny zgodności i nadawanie znaku