Bieżące szkolenia i kursy prowadzone przez ODKIR SIMP

  Szkolenia prowadzimy również w miejscach wskazanych przez Klienta.

  MATURA 2019

  Kurs przygotowujący do matury rozszerzonej z informatyki

  Zapraszamy na kurs przygotowujący do matury rozszerzonej z informatyki. Pierwsze zajęcia odbędą się 17 marca 2019 r. Kurs obejmuje 24 godziny lekcyjne (6x4 godz.).
  Zajęcia będą prowadzone w weekendy, w budynku NOT w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50.

  Wstępnie planowany terminarz zajęć: 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 30.04.

  Koszt kursu: 480 zł

  Zapisy: Kandydaci mogą się zgłaszać osobiście lub telefonicznie. Chęć udziału w kursie należy potwierdzić wpłatą zaliczki w wysokości 100 zł do dnia 5 marca 2019 r. Wpłaty można dokonać gotówką w siedzibie firmy w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50 p. 202 lub na konto nr 60 1240 4416 1111 0000 4966 4401. W przypadku rezygnacji uczestnika po dniu 10 marca 2019 r. opłata nie podlega zwrotowi. Zastrzegamy sobie również możliwość odwołania kursu, jeśli liczba uczestników będzie mniejsza niż 10 osób (wpłacona zaliczka podlega zwrotowi).

  Zakres materiału: systemy liczbowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, bezpieczeństwo danych, relacyjne bazy danych, arkusz kalkulacyjny, analiza algorytmów, tworzenie algorytmów, grafika i multimedia, praktyczna implementacja algorytmów w c++.

  Wskazane jest, aby każdy uczestnik, chcąc czynnie wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych oraz mieć możliwość skorzystania z przekazanych materiałów w domu, uczęszczał na zajęcia z własnym laptopem.

  Bieżące szkolenia z zakresu BHP

  25.01.2019 (piątek)

  25.01.2019 (piątek)

  Szkolenie okresowe bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

  Szkolenie odbędzie się w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50, sala 203 (II piętro).
  Rozpoczęcie o godzinie 9.
  28.01.2019 (poniedziałek)

  28.01.2019 (poniedziałek)

  Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

  Szkolenie odbędzie się w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50, sala 203 (II piętro).
  Rozpoczęcie o godzinie 9.
  nabór otwarty

  nabór otwarty

  Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych.

  O dokładnym terminie szkolenia wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników

  Bieżące szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

  20.02.2019 (środa)

  20.02.2019 (środa)

  Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  Szkolenie odbędzie się w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48/50, sala 203 (II piętro).
  Rozpoczęcie szkolenia o godzinie 10.

  Szczegółowe informacje i zapisy w biurze ODKiR SIMP i pod numerami telefonów:

  tel./fax. 41 344 33 07

  kom. 728-852-022

  e-mail: odkirsimp@odkirsimp.pl

  Organizujemy również szkolenia:
  • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Szkolenie z zakresu bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem
  • Kurs operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych
  • Kurs operatorów wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym
  • Kurs obsługi suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem ODKIR SIMP.

  Copyright © 2018 l odkirsimp.pl. All rights reserved.